Ocenění a přítomnost

 

Každý den oceň to, co máš.

Važ si toho, jak daleko jsi došel/a. Život nejde žít perfektně a není vůbec jednoduchý, je ale důležité oceňovat své malé i velké úspěchy.

Zastavuj se a uvědom si, co právě děláš, kde jsi a jak se při tom cítí tvé tělo.

 

Život není závod.

Život je řeka, která teče svojí rychlostí a svým směrem, kterou ne vždy můžeme ovlivnit.

Můžeme ji však vytvořit dostatečně vysoké břehy, aby se nevylila a nezpůsobila potopu.

Ego je poháněno chtíčem po dosažení něčeho nového a neustálém růstu… dosažení něčeho lepšího, než co máme právě teď. Takovéto chtění víc a víc je úrodná půda pro neustálou nespokojenost s tím, co máme v tento okamžik.

 

Chceme mít více vypracovanější a štíhlejší těla.

Chceme zvládnout pokročilejší jógovou asánu.

Chceme být úspěšnější v práci.

Chceme být šťastnější.

Chceme mít lepší vztahy.

Chceme mít další dovolenou.

Chceme nové oblečení, nové auto a další materiální věcí.

 

Avšak plné ocenění toho, kde jsme právě teď, co jsme vytvořili uvnitř sami sebe, co a koho máme ve svém životě, to je klíčem k úspěchu a k trvající spokojenosti.

 

Každý den děkuji za jídlo, za matku zemi, za práci, kterou miluji, za přátele a rodiče.

 

Pojďme si více zvědomovat zázrak, jakým život na této planetě je.

Pozvánka k…

Zkus se na konci každého dne zastavit, uvědom si, co se ti daný den povedlo a pochval se za to.

S láskou

Terez