Zamyšlení nad životním prostředím

 

Planetu máme jen jednu. Ochrana životního prostředí nám nesmí být lhostejná.

Zastavme se na okamžik a uvědomme si, kde teď jsme a co děláme. Pociťme pevnou půdu pod noha.

Naše Matka Země nás drží pevně svou gravitací v objetí své bezpodmínečné lásky.

Dává nám vše, co potřebujeme k žití na této planetě – vodu a potraviny, jež nám dodávají energii, materiály, abychom z nich vytvořili obydlí a další předměty pro velmi komfortní život, prostor, který můžeme obývat, vzduch, který dýcháme.

zamyslena 2 zmenšená.jpeg

Matka Země je v nás - pocházíme z ní a zase se do ní vracíme.

 Když si tuto jednotu mezi námi a Zemí uvědomíme,

Když si uvědomíme, jaké neskutečné bohatství nám dává,

Jak můžeme ospravedlnit její ničení lidskou činností?

 

Peníze, zisk, moc vs. příroda a její bohatství.

Honba za větším finančním ziskem těch, co stojí v čele velkých agro-korporací, vede k tomu, že se kácí pralesy, aby mohla vzniknout nová půda pro pěstování například sóji, která se vyváží do Evropy a přidává se do směsi krmiva pro dobytek.

Aby tato nová půda mohla být využita, je potřeba násilím vystěhovat původní obyvatelé pralesů. Avšak oni jsou právě ti, co žijí nejvíce v harmonii s matkou zemí a starají se o lesy. Oni jsou ti, od nichž bychom se měli učit.

Pojďme se každý den zastavit a poděkovat přírodě za veškeré bohatství, který nám ten den dala.

Vyjádřeme společně úctu k Matce Zemi a popřejme ji, ať jsou požáry v Amazonii, na Sibiři, Aljašce a v Africe co nejrychleji ukončeny.

 

Z knihy od Thich Nhat Hanh, Dopis z lásky. Láskyplný vzkaz Matce Zemi od jejich dětí

 “Tvá neskonalá trpělivost a odolnost z Tebe učinila velikého bódhisattvu a pevné útočiště pro nás všechny. Kdykoliv přijdeme o rovnováhu, kdykoliv zbloudíme ve vlastní zapomnětlivosti, smutku, nenávisti a zoufalství, pocítíme potřebu vrátit se k Tobě a dotýkat se Tě. Těmito doteky nacházíme útočiště. Obnovujeme ve svém nitru mír a nalézáme pak znovu štěstí a sebedůvěru. Víme, že jsme všichni Tvými dětmi, a třebaže se pak dopouštíme mnoha chyb, Ty nám vždy odpouštíš. Kdykoliv se k Tobě navrátíme, jsi připravena rozevřít náruč a obejmout nás. Díky Tobě docházíme k poznání vlastní povahy prosté zrození i smrti. Sama v sobě uchováváš veliký poklad v podobě energií beroucích na sebe různé formy. Slibujeme, že budeme tyto poklady využívat s obezřetností, abychom je nevyčerpali a Ty jsi je nemusela po miliony let znovu doplňovat.“ (s. 78)

Jóga, jednota a ochrana životního prostředí

Jóga nás učí jednotě uvnitř. Pokud pocítíme spojení těla, mysli a duše, stav čistého bytí, kdy jen jsi, bez myšlenek (i když to může být jen záblesk na pár sekund) a uvědomuješ si, jak tyto jednotlivé části jsou propojené a tvoří tak jeden celek tebe, cítíš tedy svoji vnitřní jednotu a ukotvenost, začneš vnímat i propojenost tebe s tvým okolím - s ostatními lidmi a s přírodou.

S ostatními lidskými bytostmi máme společné to, že obýváme tuto planetu, lidské tělo, a podobné potřeby - toužíme po lásce, zdraví a bezpečí.

 S přírodou nás pojí též Matka Země. Jsme s ní i propojeni skrz potravní řetězec - používáme některé její plody k našemu přežití. Zvířata si ochočujeme pro naše potěšení (a potravu). Do přírody se vracíme, když toužíme po klidu, rozjímání a kráse.

Proto se pravidelně zastavujme a uvědomujme si, čeho velkého, magického až nevysvětlitelného jsme součástí.

 

S úctou k velké Matce,

T.